Συμβολές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Τιμητικός τόμος Α. Γ. Τσοπανάκη

Συγγραφέας: 
Τσοπανάκης, Αγαπητός
Επιμελητής: 
Συλλογικό
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1983
Έντυπο: 

 

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Σειρά: 

ΕΕΦΣΠΘ. Παράρτημα.

Αρ. Τὀμων: 
2