Πιθανές ενδείξεις για τη χρονολόγηση των κωφώσεων στα βόρεια ιδιώματα της νέας ελληνικής

Περίληψη: 

Με αφορμή τη δημοσίευση του καταλόγου των χριστιανικών επιγραφών της Θεσσαλονίκης από τους Ε. Τσιγαρίδα και Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν και 3 επιγραφές του 5ου και 6ου αι. μ.Χ. στις οποίες εμφανίζεται <ου> αντί <ο>/<ω> (κούρσουρος αντί κούρσορος (= ‘ταχυδρόμου’), δήσουμον [sic] αντί δίσωμον, ἑνὶ λόγου αντί ἑνὶ λόγῳ) συγγραφέας επανεξετάζει το θέμα της εμφάνισης του φαινομένου της "κώφωσης" (= στένωσης/ανύψωσης, δηλ. κλεισίματος της προφοράς)  των φωνηέντων /e, o/ στα βόρεια ιδιώματα της ελληνικής. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πρώτοι δύο τύποι τουλάχιστον μπορεί να προσφέρουν ενδείξεις για μια πρωιμότερη εμφάνιση του φαινομένου απ’ όσο δέχονται παραδοσιακά οι περισσότεροι επιστήμονες.

Συγγραφέας: 
Τσουκνίδας, Γιώργος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1981
Έντυπο: 

Τομές (Μηνιαίο περιοδικό πνευματικού προβληματισμού, Αθήνα) 70

Σελίδες: 
32-36