Παλαιογραφικά και κριτικά εις τον Ησύχιον

Συγγραφέας: 
Φάβης, Βασίλειος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1939
Έντυπο: 

Αθηνά 49

Σελίδες: 
3-48 (ενδιαφέρει ο αρ. 40 στις σελ. 18-19)