Οι επί του Γαληνού ιατροί και αι περί αυτών γνώμαι

Συγγραφέας: 
Χαριτωνίδης, Χαρίτων
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Φιλολογία
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1952
Έντυπο: 

ΑΙ, ἔτος 16ον/1 (149) [Ἰαν. ] 7