Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι: εισαγωγή

Περίληψη: 

Εισαγωγή στην Γ΄ Ενότητα της Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα που καλύπτει τις διαλέκτους της 1ης προχριστιανικής χιλιετίας κυρίως, απούσης μιας κοινής γλώσσας, με έμφαση στα ζητήματα που σχετίζονται με τη μελέτη τους. 

Συγγραφέας: 
Χριστίδης, Αναστάσιος-Φοίβος
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2001
Έντυπο: 

Χριστίδης, Α.-Φ., επιμ. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (ΙΝΣ)

Σελίδες: 
291-298