Ο γλωσσικός χαρακτήρας της αρχαίας Ηπείρου

Περίληψη: 

Ο χώρος της Ηπείρου, όπως και ορισμένες άλλες περιοχές (π.χ. Αιτωλία, Ακαρνανία και Μακεδονία), βρίσκεται σε ένα μεταιχμιακό σημείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου και δεν έχει μελετηθεί τόσο συστηματικά όσο ενδεχομένως θα έπρεπε, ιδιαίτερα η γλωσσική κατάσταση αυτής της περιοχής. Το κείμενο του Παναγιώτη Φίλου, που αποτελεί ένα είδος state-of-the-art-report για τον γλωσσικό χάρτη της αρχαίας Ηπείρου, έρχεται να καλύψει εν μέρει αυτό το κενό. Η ηπειρωτική γενικά εντάσσεται στις βορειοδυτικές διαλέκτους της ελληνικής και, συνεπώς, αποτελεί μέρος του δωρικού τομέα, αλλά σε ορισμένες περιοχές και κατά διαστήματα εμφανίζει μια ανάμεικτη εικόνα από στοιχεία της βορειοδυτικής (δωρικής) ελληνικής και στοιχεία από άλλες διαλέκτους ή ακόμη και γλώσσες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια ευδιάκριτα χαρακτηριστικά της επιχώριας διαλέκτου, τα οποία όμως χρειάζονται πιο συστηματική μελέτη προκειμένου να αναδειχτούν και να καθοριστεί η ακριβής σχέση τους με άλλες ελληνικές διαλέκτους.

Συγγραφέας: 
Φίλος, Παναγιώτης
Επιμελητής: 
Γεώργιος Κ. Γιαννάκης
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Ηπειρωτική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2015
Έντυπο: 

Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
Σελίδες: 
37-60
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Ήπειρος