Μετάθεσις και αντιμετάθεσις φθόγγων εν τη νεωτέρα Ελληνική γλώσση μετ’ αναφοράς εις την αρχαίαν

Συγγραφέας: 
Φάβης, Βασίλειος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1940
Έντυπο: 

Λεξικογραφικόν Δελτίον Ακαδημίας Αθηνών (ΛΔ) 2 (1939-1940)

Σελίδες: 
75-122