Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστηµονικές προσεγγίσεις

Συγγραφέας: 
Στεφανίδης, Γιάννης Δ., Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός (επιμ.)
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2008
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Πατάκης