Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα

Συγγραφέας: 
Χριστίδης, Αναστάσιος-Φοίβος (επιμ.)
Επιμελητής: 
Χριστίδης, Αναστάσιος-Φοίβος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2001
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (ΙΝΣ)
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

Β΄ αναθ. έκδ., 2014. // Μτφρ. στα αγγλ. με τίτλο A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).