Η λατρεία του Δία στην αρχαία Ήπειρο

Συγγραφέας: 
Τζουβάρα-Σούλη, Χρυσηίς
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Γενικό
Βορειοδυτικές
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2008
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Ιωάννινα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Ήπειρος, Δωδώνη