Χώρα και κώμες της Βεροίας

Περίληψη: 

Μελέτη της τοπογραφίας, των κωμών και των χωρίων της αρχαίας Βέροιας στη βάση ιδίως των γραπτών πηγών. Η μελέτη των μικροτοπωνυμίων, τα οποία συνήθως αλλάζουν ευκολότερα λόγω πληθυσμιακών μεταβολών και άρα συχνά προσφέρουν μια εγκυρότερη εικόνα για την εκάστοτε γλωσσική κατάσταση απ’ ό,τι τα ονόματα μεγαλύτερων γεωγραφικών και αστικών ενοτήτων, αποκαλύπτει, όπως άλλωστε και τα ανθρωπωνύμια, τον έντονα διαλεκτικό χαρακτήρα της ελληνικής έως και τα τέλη της αρχαιότητας, π.χ. (χωρίον) Αὔραντον = αττ. ἄρραντος, -ον, ελληνιστικό ἄβροχος, -ον δηλ. ‘ξερικό(ς)’ (για χωράφι).

Συγγραφέας: 
Χατζόπουλος, Μιλτιάδης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1990
Έντυπο: 

Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη (Πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου, Καβάλα, 9-11 Μαΐου 1986)

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: ΥΠΠΟ, Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, École Française d’Athènes
Σελίδες: 
57-68
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Βοττιαία, Βέροια