Γραῖα – Γρααῖοι- Γραῖος – Γραικός

Συγγραφέας: 
Χατζή, Δ. Κ.
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1953
Έντυπο: 

Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα
Σελίδες: 
274-282