Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα

Συγγραφέας: 
Χριστίδης, Αναστάσιος-Φοίβος & Μαρία Θεοδωροπούλου (επιμ.)
Επιμελητής: 
Χριστίδης, Αναστάσιος-Φοίβος & Μαρία Θεοδωροπούλου
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2001
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)