Διαλεκτικά Μακεδονίας

Περίληψη: 

Μελέτη διαφόρων λεξικολογικών στοιχείων από το ιδίωμα της Σιάτιστας, από τα οποία κάποια υποδεικνύουν πιθανή επιβίωση στοιχείων της αρχαίας ελληνικής και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και της αρχαίας μακεδονικής, π.χ. αμαρούκουτους ‘βιαστικός’ (< δωρ. - μακ. *μαρυκάομαι), γλαφτήρι ‘ξύλινη σφραγίδα άρτου (για πρόσφορο)’ (πβ. αιολ. - δωρ. κολαπτήριον ‘σμίλη’), μπλάζω ‘συναντώ ξαφνικά κάποιον’ (< ἐμπελάζω < ἐν + πίμπλᾱμι  (;) - πβ. και δωρ. ρ. ἐμπλάσσω - αττ. ρ. ἐμπλήττω ‘προσκρούω, πέφτω σε κάποιον/κάτι’).

Συγγραφέας: 
Τσοπανάκης, Αγαπητός
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1963
Έντυπο: 

Μακεδονικά 5 (1961-63)

Σελίδες: 
448-457