Πρινές (αρχ. Ελεύθερνα), Ρέθυμνο, Κρήτη

Τίτλος Είδος επιγραφής Είδος Φωτογραφία
Ε111 Συνθήκη Πλάκα
Λ3536 Επιτύμβιο μνημείο (;)
Ε243
Ε232
E230 Αρχιτεκτονικό μέλος
Ε151 Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Πεσσός
In situ Τιμητική
E78
In situ Τιμητική Στήλη
In situ Αρχιτεκτονικό μέλος
Ε74 Βάση
Ε246
In situ Τιμητική Δόμος
E77α-β Στήλη
Ε236
Ε67 Νόμος Δόμος
E110 Αρχιτεκτονικό μέλος (;)
Μ2487
ΧΡ1651 Επιστόμιο Έλασμα

Σελίδες

Subscribe to Πρινές (αρχ. Ελεύθερνα), Ρέθυμνο, Κρήτη