Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παρασκευή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παπιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παπῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παντρόπις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πάνταυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παμφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παμμύριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παλλάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πάκτωλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παιώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάϊλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παγκράτις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώτειρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη