Καλαβρία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παῦλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πανταλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παννυχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παλλάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Συντύχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σύμφορος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Συμφέρουσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σύμμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σκύμνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σίμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σίμαλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σιλανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Καλαβρία