Πόντος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἰουλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱέρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσόγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρῆστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρήστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χαρμοσύνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χάρις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαιρέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὠφελίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὕλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἴων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰταλός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰοῦστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰούλιττα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ίουκοῦνδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πόντος