Ποτίδαια-Κασσανδρεία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἁγνόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γέμελλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βούβαλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βινκέντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάσσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βάσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βάκχιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ποτίδαια-Κασσανδρεία