Κράσης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κράσεος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Χαλκιδική)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

 (1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997) Χρον. σ. 847, 2 και πίν. 314β (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη;) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.20(3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στόλος;) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.5, 15 (4) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: