Κνῶσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κνῶσσος (2ος-1ος αι. π.Χ., Ιωνία), Cnosus (1ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 1ου αι. μ.Χ., BCH 56 (1932), 214-220 αρ. 8-9 (= Pilhofer 202-203)· BCH 62 (1938), 420 αρ. 7 (= Pilhofer 93) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: