Κλύτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Clytius/Clitius (Πέλλα, γραμματεία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 202 π.Χ., Σίλιος Ιταλικός 17.429

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10