Εὐπρέπης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eyprepes (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Euprepes (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πάτρα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 340 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 112 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 41

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23