Ἀμμώνις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμμώνεος (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Χαλκιδική) 

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Κώμβρεια) < Στύβερρα 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.325.79

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: